เพลง สายสัมพันธ์

สายสัมพันธ์

คำร้อง/ทำนอง นพท.อิทธิพงษ์  บินอุมา  รุ่น ๘

แดนดินถิ่นนี้สีเขียวขจี
ตราบชีวีทุกดวงฤดีเทิดทูนไว้
จะสร้างสรรค์พระมงกุฎเกล้าให้เกริกไกร
อยู่หนใดจารึกใจนิรันดร
งามตาทุกครายามได้ยล
สุขเปี่ยมล้นเป็นแหล่งรวมใจเราน้องพี่
สัญญาเพียรมุ่งมั่นแต่ความดี
เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรี วพม.
        เรามีจรรยาร่วมวิชารักษามั่น
พร้อมเพรียงกันเหล่าวินัยใจผยอง
ฝากอุทิศชีวิตงานทิ้งสำราญเพื่อชาติพี่น้อง
เราทั้งผองขอเคียงอยู่คู่นักรบไทย
แดนดินถิ่นนี้คือที่พำนัก
มากด้วยรักมากน้ำใจสมัครสมาน
จงยืนยงคงถาวรอยู่ตลอดกาล
เหมือนดังวิมานแห่งใจเราพระมงกุฎฯ เอย