พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๖

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๖

date: 
Thursday, June 20, 2013 - 09:00 to 17:00

Fatal error: Class 'KalturaConfiguration' not found in /opt/lampp/htdocs/druweb/sites/all/modules/kaltura/kaltura_client/kaltura_helpers.php on line 152