พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๖

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๖

date: 
Thursday, June 20, 2013 - 09:00 to 17:00