สอบสัมภาษณ์

รายการ วัน/เดือน/ปี เวลา หมายเหตุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ ๑๗ ก.พ.๕๕  

- ตามประกาศ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

- www.pcm.ac.th

รายงานตัว และรับฟังคำชี้แจง ๒๒ ก.พ.๕๕ ๐๘๐๐ ห้องนิรันดร์วิชย ชั้น ๒ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.
ทดสอบทางจิตวิทยา ๒๒ ก.พ.๕๕ ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ห้อง ๒๕ ปี ชั้น ๗ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.
ทดสอบความพร้อมในการศึกษาแพทยศาสตร์ ๒๒ ก.พ.๕๕ ๑๓๐๐-๑๖๐๐ ห้อง ๒๕ ปี ชั้น ๗ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.

ตรวจร่างกาย, ตรวจเลือด, เอกซ์เรย์

(ตรวจซ้ำเฉพาะรายที่จำเป็น)

๒๓ ก.พ.๕๕

๐๘๐๐-๑๒๐๐

 

๑๔๐๐

อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา รพ.รร.๖

สอบสัมภาษณ์

 

(สัมภาษณ์ซ้ำเฉพาะรายที่จำเป็น)

๒๔ ก.พ.๕๕

๐๙๐๐-๑๒๐๐

 

๑๓๐๐

อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. และอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.

ประกาศผล

รายงานตัวและยืนยันเข้าศึกษา

๒๔ ก.พ.๕๕ ๑๗๓๐

- www.pcm.ac.th

- อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

 


Fatal error: Class 'KalturaConfiguration' not found in /opt/lampp/htdocs/druweb/sites/all/modules/kaltura/kaltura_client/kaltura_helpers.php on line 152