สัญญลักษณ์

  • พระมหาพิชัยมงกุฎพร้อมรัศมี หมาย ถึง ราชอิสริยาภรณ์ ราชาธิปไตย อันเป็นเครื่องประดับพระเศียร พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสร้างในรัชสมัยรัชกาลที่ ๑ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสวมในพิธีพระบรมราชาภิเษก และพระราชพิธีสำคัญ
  • เลข ๖ ใน วงกลมหมายถึง รัชกาลที่ ๖ แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงสร้างวังพญาไท ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้ง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปัจจุบัน (บางส่วน)
  • รร ในวงกลมหมายถึง พระนามาภิไธย่อ รามราชาธิบดี ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • พญานาค หมาย ถึง วิชาแพทย์ ที่พระวิศวามิตร์เล่าไว้ในบ่อเกิดรามเกียรติ์ว่า เทวดา และอสูร ต้องการเป็นอมตะ จึงทำพิธีกวนเกษียรสมุทร โดยใช้เขามนทรคีรีเป็นไม้กวน นำพญาวาสุกรีเป็นเชือก เป็นผลให้เกิดประถมแพทย์ ธันวันตะรี ผู้ชำนาญในอายุรเวท

ดอกอินทนิล

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia speciosa Pers. วงศ์ Lythraceae

ชื่อสามัญ Queen's Flower, Queen's crape, Myrte, Pride of India

ชื่อ อื่นๆ ตะแบกดำ หรือ ตะแบกอินเดีย (กรุงเทพฯ), กากะเลา (อุบลราชธานี), กาเสลา หรือ กาเสา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), จ้อล้อ หรือ จะล่อ หรือ จะล่อหูกวาง (ภาคเหนือ), บางอบะชา หรือ บาเยบาเอ (ภาคใต้)

ไม้ต้น ไม้ผลัดใบ สูง 8-10 เมตร เรือนยอดรูปทรงกลมยาว ปลายกิ่งชูขึ้น เปลือกสีน้ำตาลอ่อน ค่อนข้างเรียบ ลำต้นมีปุ่มปม

ใบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่กลับ หรือรูปรีป้อมๆ กว้าง 12-17 ซม. ยาว 20-30 ซม. ปลายมน โคนสอบแหลมหรือมน สีเขียวเข้ม เป็นมัน

ดอก สีม่วง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงเชื่อมกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 6 แฉก กลีบดอก 6 กลีบ รูปกลมบาง ยับย่น ขอบย้วย โคนกลีบเรียวเป็นก้านสั้นๆ เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-12 ซม. เกสรตัวผู้จำนวนมาก

ผล รูปรี กว้าง 2-2.3 ซม. ยาว 2.8-3.7 ซม. เปลือกแข็ง เมื่อแก่แตกได้ตามยาว 6 พู เมล็ดจำนวนมาก ด้านบนมีปีก

ถิ่นกำเนิด ประเทศอินเดีย ขึ้นตามป่าผลัดใบแล้ง และป่าเบญจพรรณ

ออกดอก เดือนมีนาคม-พฤษภาคม

ขยายพันธุ์ ด้วยเมล็ด

ประโยชน์ ไม้ใช้ก่อสร้าง ทำเครื่องเรือน และเครื่องมือการเกษตร

 

สีประจำวิทยาลัย  สีขาบ หรือ น้ำเงินเข้ม

วันสถาปนา วพม. คือวันที่ 16 มิถุนายน ของทุกปี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ใช้คำย่อว่า วพม.


Fatal error: Class 'KalturaConfiguration' not found in /opt/lampp/htdocs/druweb/sites/all/modules/kaltura/kaltura_client/kaltura_helpers.php on line 152