เฉลิมพระชนมพรรษา60ปี สมเด็จพระเทพฯ

ยินดีต้อนรับ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า แพทย์ทหารแห่งเดียวในประเทศไทย

  อันเนื่อง จากกระแสพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่นิสิตแพทย์ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2516 จึงได้เริ่มโครงการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหารขึ้นมาใหม่ สภาการศึกษาวิชาทหารได้ให้ความเห็นชอบ ในการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์ทหารเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2516

การรับสมัครเข้าศึกษาแพทยศาตรบัณฑิต 2558

15-05-2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ระบบรับตรงรอบ 3

11-05-2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตรวจร่างกาย ตรวจเลือด เอกซเรย์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12-15 พ.ค. 2558


07-05-2558 ประกาศกำหนดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบ 3

รายละเอียดการรับสมัครรวมเอกสารที่ต้องกรอกข้อมูลเพื่อยื่นสมัคร


17-03-2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย รอบ2


8-03-2558 กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ร่วมกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)  ระบบรับตรง  (Direct Admission)   รอบ 2

3-03-2558 รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

25-02-2558 แผนที่สถานที่สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย

23-02.2558 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกาย และเอกสารประกอบสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า


1-08-2557 หลักเกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดที่นี่

Subscribe to Phramongkutklao College of Medicine  RSS