เฉลิมพระชนมพรรษา60ปี สมเด็จพระเทพฯ

ยินดีต้อนรับ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า แพทย์ทหารแห่งเดียวในประเทศไทย

  อันเนื่อง จากกระแสพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่นิสิตแพทย์ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2516 จึงได้เริ่มโครงการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหารขึ้นมาใหม่ สภาการศึกษาวิชาทหารได้ให้ความเห็นชอบ ในการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์ทหารเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2516

การรับสมัครเข้าศึกษาแพทยศาตรบัณฑิต 2558

***ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2558ร่วมกับ กสพท.ระบบรับตรง รอบ 1 รอบ 2 และรอบ 3
จำนวน 100 นาย มารายงานตัวในวันที่ 29 มิ.ย. 58 เวลา 10.00 น.ณ ห้องนิรันดร์วิชย 
อาคารพระมงกุฏเกล้าเวชวิทยาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้าเพื่อรับฟังคำชี้แจง
และรับเอกสารการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาฯ รวมทั้งให้นำใบคะแนนผลการสอบ O-NET
และใบแสดงผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาแสดงพร้อมด้วย
***

29-6-2558 การประชาสัมพันธ์การทำสัญญาผู้สมัครเป็น นพท./นศพ.วพม.
29-6-2558 รายการชี้แจงคณะกรรมการทำสัญญาเป็น นพท./นศพ.วพม.
29-6-2558 สัญญาการเป็นนักศึกษา
29-6-2558 หนังสือสัญญาผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร
29-6-2558 การชำระค่าบำรุงการศึกษานักศึกษาแพทย์ ปี 2
29-6-2558 สรุปค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในวันทำสัญญาของ นพท./นศพ. รุ่นที่ 40
29-6-2558 แบบสัญญาค้ำประกันของธนาคาร


15-05-2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ระบบรับตรงรอบ 3

11-05-2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตรวจร่างกาย ตรวจเลือด เอกซเรย์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12-15 พ.ค. 2558


07-05-2558 ประกาศกำหนดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบ 3

รายละเอียดการรับสมัครรวมเอกสารที่ต้องกรอกข้อมูลเพื่อยื่นสมัคร


17-03-2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย รอบ2


8-03-2558 กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ร่วมกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)  ระบบรับตรง  (Direct Admission)   รอบ 2

3-03-2558 รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

25-02-2558 แผนที่สถานที่สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย

23-02.2558 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกาย และเอกสารประกอบสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า


1-08-2557 หลักเกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดที่นี่

Open House 2558

มาแล้วครับ งานเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหาร (โอเพ่นเฮ้าส์) ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 18 ปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 รอติดตามรายละเอียดต่อไปได้จากเพจนี้เรื่อยๆนะครับ

Subscribe to Phramongkutklao College of Medicine  RSS